» סמלי » סמלים סיניים » שני עמודים

שני עמודים

שני עמודים

בכל לשכת הבונים החופשיים, שני עמודים מייצגים העמודים של בועז ויכין שעמד מול מקדש שלמה, בית המקדש הראשון בירושלים. הטור של יכין עומד לפני השומר הבכיר ו"מסמן את ה'", ואילו הטור של השומר הזוטר, בועז, מייצג כוח.