» סמלי » סמלים סיניים » קנג'י - הזיכרון שלך נשאר

קנג'י - הזיכרון שלך נשאר

הזיכרונות שלך, מתורגמים מאנגלית. הזיכרונות שלך, המתבטאים במספר הירוגליפים.