איילם

איילם

יש שני אירים מסורתיים בחייךסמל tski של כוח - צומת מתנה (למעלה) ו-Ailm. סמלים שונים מאוד בעיצובם, אך המשמעויות שלהם דומות.

הסמל הקלטי Ailm נגזר מהאות הראשונה של האלפבית הקלטי, Ogama. אוגם הייתה צורה פרימיטיבית של תקשורת כתובה בהיסטוריה הקלטית, ואוגם הייתה במקור קבוצת עצים שהאמינו כמפיצים ידע וחוכמה.

מאמינים כי Ailm הוא סוג של עץ מחטני או אשוח כסף. באגדות קלטיות עתיקות על עצים, אשוח ירוק עד היה קשור לריפוי הנפש הפנימית של אדם.